Riad trojdielny jedálny

Charakteristika
Určená bola k stravovaniu jednotlivca v mieri a v poli. Prideľovaná bola vojakom a pre poľnú činnosť aj civilným pracovníkom vojenskej správy. Súprava riadu umožňovala konzumáciu stravy a nápojov, ich úschovu, príp. aj núdzovo ich individuálnu prípravu jednoduchej stravy.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU