Fľaša poľná rakúsko - uhorská

Charakteristika
Poľná fľaša je súčasťou proviantného výstroja pre osobné používanie.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU