Váha závesná - mincier

Charakteristika
Závesná váha T9 - 40 kg, T 40 - 150 kg, vyrobená podľa značenia na niekoľkých miestach pravdepodobne v roku 1929 v závode Úpice, národným podnikom KAMOR TRADE MARK Továrny na váhy.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU