Platidlo papierové rakúsko-uhorské v nominálnej hodnote 100 korún

Charakteristika
Rakúsko – uhorské platidlo v nominálnej hodnote 100 korún bolo vydané 2. januára 1912. Je tlačené na šrafovanom podklade technikou hĺbkotlače v tlačiarňach Druckerei für Wertpapiere, Wien. Platidlá boli v obehu od 23. 12. 1912 do 9. 3. 1919. Na platidle sa nachádzajú podpisy: Schlumberger, Dr. Popovics, Paranger, Heinrich.

Technické údaje:
  • Šírka platidla108 mm
  • Dĺžka platidla163 mm

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU