Platidlo papierové Slovenskej republiky 1939-1945, v nominálnej hodnote 100 korún

Charakteristika
Platidlo Slovenskej republiky 1939-1945 v nominálnej hodnote 100 korún slovenských bolo vydané 7. októbra 1940. Na lícnej strane platidla je vyobrazený knieža Pribina, pod ktorým je v dolnej časti umiestnený románsky kostolík nachádzajúci sa v Drážovciach pri Nitre, séria a číslo platidla H8 178440. Na rubovej strane je vyobrazená sediaca žena so Slovenským štátnym znakom a hodnota platidla v slovenskom, nemeckom, maďarskom a ukrajinskom jazyku. Autor platidla: Štefan Bednár.

Technické údaje:
  • Šírka platidla73 mm
  • Dĺžka platidla127 mm

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU