Bankovka rakúsko-uhorská v nominálnej hodnote 1000 korún

Charakteristika
Prvé papierové peniaze v Habsburskej monarchii začala vydávať Viedenská mestská banka v roku 1703. Od 60-tych rokov 19. stor. sa pri výrobe rakúsko-uhorských papierových platidiel používal papier s vodotlačou, aplikovala sa jemná ručná rytina, druhá a tretia farba. Bankovky boli na obidvoch stranách takmer zhodné, líšili sa iba textom, ktorý bol na jednej strane v nemčine a zároveň v jazykoch ostatných národov Predlitavska, na druhej strane bankovky bol text iba v maďarčine. V roku 1892 zaviedlo Rakúsko-Uhorsko úplne novú korunovú menu. Korunový systém vydržal až do rozpadu Rakúsko-Uhorskej monarchie v roku 1918. Po rozpade monarchie bankovky ako provizórium platili ďalej vo viacerých nástupníckych štátoch monarchie, medzi ktorými bolo aj Československo. Po vzniku Československa boli bankovky okolkované.

Rakúsko – uhorská bankovka v nominálnej hodnote 1000 korún je vydaná 2. januára 1902. Je tlačená technikou hĺbkotlače v tlačiarňach Druckerei für Wertpapiere, Wien. Bankovka má modro – sivú podtlač. Bankovky boli v obehu od 2. 1. 1902 do 9. 3. 1919. Na lícnej strane bankovky sa v pravej časti nachádza portrét ženy, a uprostred je hrubým písmom vyznačená hodnota platidla „TAUSEND KRONEN“ pod ktorým je situované označenie banky „OESTERREICHISCH UNGARISCHE BANK“. V hornej časti bankovky sa nachádza uhorský znak s kráľovskou korunou , hodnota platidla v rôznych jazykoch a údaje o vydaní bankovky v nemeckom jazyku. Na bankovke sa v hornej časti nachádza červená pečiatka s nápisom „ DEUTSCHOSTERREICH“ a pod tým je vyrazená séria bankovky 37371 2697. Na rubovej strane bankovky sa nachádzajú portréty žien, ornamenty a hodnota platidla „1000 TAUSEND 1000“. Grafické a rytecké práce vyhotovili Rudolf Rössler, Heinrich Leffler a Ferdinand Schirnböck. Na bankovke sa nachadzajú podpisy: Wolfrum, Dr. Bilinski, Pranger, Deutsch.

Technické údaje:
  • Šírka bankovky128 mm
  • Dĺžka bankovky192 mm

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU