Platidlo papierové rakúsko-uhorské v nominálnej hodnote 20 korún

Charakteristika
Rakúsko – uhorské platidlo v nominálnej hodnote 20 korún bolo vydané 2. januára 1913. Je tlačené na šrafovanom podklade v tlačiarňach Druckerei für Wertpapiere, Wien. Platidlá boli v obehu od 29. 9. 1913 do 9. 3. 1919. Na platidle sa nachádzajú podpisy: Gutmann, Popowics, Pranger, Gold.

Technické údaje:
  • Šírka platidla90 mm
  • Dĺžka platidla150 mm

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU