Bankovka ruská v nominálnej hodnote 1 rubeľ

Charakteristika
Prvá zmienka o rubli pochádza z roku 1316, keď tverské knieža Michail Jurjevič vyhral bitku s Novgorodom a ako kontribúciu dostal 5000 rubľov. Zápisnica z Tverskej kroniky je prvou doloženou zmienkou o ruských peniazoch. Je zrejmé, že zúčtovanie vyžadovalo, aby ruble už nejaký čas existovali. Ruble v 14. a 15. storočí však neboli mince, ale strieborné prúty s dĺžkou 14 až 20 centimetrov. Podľa lingvistov názov rubeľ vznikol zo slova „rubit“, ako sa z prútov odtínali kúsky striebra. Papierové peniaze zaviedla v Rusku až cárovná Katarína II. Bankovky v hodnote 25, 50 a 100 rubľov mali rozmery 17,5 x 22,5 centimetra. Rubeľ je tradičným platidlom používaným na území Ruska do súčasnosti.

Ruská bankovka v nominálnej hodnote 1 rubeľ, sériové číslo HB – 459, s uvedením rokom 1898 bola na základe vyhlášky vydaná až po roku 1915. Dátum na bankovke, bez ohľadu na skutočný rok vydania, zostal nezmenený (1898). V súlade s vyhláškou zo 6. decembra 1915 boli do obehu zaradené bankovky v hodnote 1 rubeľ, so zjednodušeným číslovaním a zjednodušenou sériou (dovtedy označované dvoma písmenami za ktorými nasledovala šesť-miestna číselná séria), ktorá sa skladala z dvoch písmen a jedno-, dvoj- alebo trojmiestnych číslic. Každá séria (s rovnakým číslom) bola vydaná v objeme 1 milión kópií. Bankovky boli v obehu do roku 1922.

Na lícnej strane bankovky sa v hornej časti nachádza názov nových papierových peňazí, uvedených do obehu ako dôsledok menovej reformy v rokoch 1895-1897, ktorá zaviedla bezplatnú výmenu úverových lístkov za zlato (tzv. zlatý štandard, ktorým sa zabezpečila stabilita rubľa): „Государственный кредитный билеть“- Štátny kreditný lístok. V ľavej časti je znázornený štátny znak cárskeho Ruska z roku 1883, pod ním sériové číslo HB – 459. Uprostred je hrubým písmom vyznačená hodnota bankovky „ОДИНЬ РУБЛЬ“ a pod tým sa nachádza text z cárskeho dekrétu (č. 14633) zo dňa 14. novembra 1897: „Государственный Банкь размениваеть кредитные билеты на золотую монету безь ограниченія суммы (1 р.=1/15 имперіала, содержить 17,424 долей чистаго золота)“ -Štátna banka si vymieňa kreditné lístky za zlatú menu bez obmedzenia sumy (1 r. = 1/15 imperiala, obsahuje 17 424 akcií čistého zlata). Pod dekrétom sa nachádzajú podpisy manažéra a pokladníka vydávajúcej banky. Na pravej strane je umiestnený monogram ruského cára Mikuláša II. a pod ním sériové číslo HB – 459. Uprostred spodnej časti bankovky sa v obdĺžnikovom zdobenom rámčeku nachádza rok vydania prvej série – 1898.

Na rubovej strane bankovky sa v ľavej časti nachádza hodnota platidla „1 РУБЛЬ“. Uprostred dubových a vavrínových vetvičiek je v kruhu vyobrazený štátny znak cárskeho Ruska z roku 1883. Po celom obvode kruhu sa nachádzajú nápisy: „ ОДИНЬ РУБЛЬ“. V pravej časti sú umiestnené 3 odseky z dekrétu zo dňa 14. novembra 1897, ktoré regulovali pravidlá obehu bankoviek: 1. „Размень государственныхь кредитныхь билетовь на золотую монету обезпечивается всемь достояніем Государства.“ - Výmena štátnych úverových lístkov za zlato sa garantuje majetkom štátu. 2. „Государственные кредитные билеты имеють хожденіе по всей Имперіи наравне сь золотою монетою.“ – Štátne kreditné lístky ktoré sú v obehu v celej ríši sú na rovnakej úrovni ako zlatá mena. 3. „За подделку кредитныхь билетовь виновные подвергаются лишенію всехь правь состоянія и ссылке вь каторжную работу“ - Za falšovanie kreditných lístkov sú páchatelia pozbavení všetkých práv na majetok štátu, môžu byť odsúdení a deportovaní na nútené práce.

Na bankovke sa nachádzajú podpisy: М. Шипов, В. Протопопов.

Technické údaje:
  • Šírka bankovky89 mm
  • Dĺžka bankovky150 mm

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU