Bankovka ruská v nominálnej hodnote 5 rubľov

Charakteristika
Prvá zmienka o rubli pochádza z roku 1316, keď tverské knieža Michail Jurjevič vyhral bitku s Novgorodom a ako kontribúciu dostal 5000 rubľov. Zápisnica z Tverskej kroniky je prvou doloženou zmienkou o ruských peniazoch. Je zrejmé, že zúčtovanie vyžadovalo, aby ruble už nejaký čas existovali. Ruble v 14. a 15. storočí však neboli mince, ale strieborné prúty s dĺžkou 14 až 20 centimetrov. Podľa lingvistov názov rubeľ vznikol zo slova „rubit“, ako sa z prútov odtínali kúsky striebra. Papierové peniaze zaviedla v Rusku až cárovná Katarína II. Bankovky v hodnote 25, 50 a 100 rubľov mali rozmery 17,5 x 22,5 centimetra. Rubeľ je tradičným platidlom používaným na území Ruska do súčasnosti.

Ruská bankovka v nominálnej hodnote 5 rubľov, sériové číslo ПА – 971719, s uvedením rokom 1909 bola uvedená do obehu 1 decembra 1910, doplnila tak prvú sériovú vzorku bankoviek z roku 1898. Bankovky boli v obehu do roku 1922. Bankovka bola orientovaná horizontálne.

Lícna strana bankovky je ohraničená veľkým figurálnym rámom s kvetinovými ornamentmi. V hornej časti rámu sa nachádza malý štátny znak cárskeho Ruska z roku 1883, pod ktorým je uvedený rok vzoru bankovky „1909“. Po bokoch, mimo kvetinového rámu, sú umiestnené veľké číslice 5, ktoré symbolizujú hodnotu bankovky a celý priestor je vyplnený malými slabo viditeľnými písmenami a číslicami: „5“ „РУБ“. V strednej časti orámovania sa nachádza názov nových papierových peňazí, uvedených do obehu ako dôsledok menovej reformy v rokoch 1895-1897, ktorá zaviedla bezplatnú výmenu úverových lístkov za zlato ( tzv. zlatý štandard, ktorým sa zabezpečila stabilita rubľa ): „Государственный кредитный билеть“- Štátny kreditný lístok. Uprostred je hrubým písmom vyznačená hodnota bankovky „ ПЯТЬ РУБЛЕЙ“ a pod tým sa nachádza text z cárskeho dekrétu (č. 14633) zo dňa 14. novembra 1897: „Государственный Банкь размениваеть кредитные билеты на золотую монету безь ограниченія суммы (1 рубль=1/15 имперіала, содержить 17, 424 долей чистаго золота)“ - Štátna banka si vymieňa kreditné lístky za zlatú menu bez obmedzenia sumy (1 rubeľ = 1/15 imperiala, obsahuje 17 424 akcií čistého zlata). Nižšie sa nachádzajú podpisy manažéra a pokladníka vydávajúcej banky. V strede dolnej a naľavo v hornej časti bankovky je uvedené sériové číslo ПА – 971719. Uprostred spodnej časti bankovky sa ešte v zdobenom kruhu nachádza hodnota bankovka – „5“.

Na rubovej strane bankovky je celý neohraničený priestor vyplnený malými slabo viditeľnými písmenami a číslicami: „5“ „РУБ“. V štyroch rohoch bankovky nachádza hodnota platidla „5“. V hornej časti bankovky je znázornený cársky plášť s korunou a stuhou Rádu svätého Ondreja, pod ktorým je vyobrazený štátny znak cárskeho Ruska z roku 1883. Pod ním je znázornení reliéf v podobe levej hlavy, pri ktorej sú vyobrazené dubové a vavrínové vetvičky v ktorých sú vložené cárske symboly: žezlo a meč. V dolnej časti sú v ozdobnom ráme umiestnené 3 odseky z dekrétu zo dňa 14. novembra 1897, ktoré regulovali pravidlá obehu bankoviek: 1. „Размень государственныхь кредитныхь билетовь на золотую монету обезпечивается всемь достояніем Государства.“ - Výmena štátnych úverových lístkov za zlato sa garantuje majetkom štátu. 2. „Государственные кредитные билеты имеють хожденіе по всей Имперіи наравне сь золотою монетою.“ – Štátne kreditné lístky ktoré sú v obehu v celej ríši sú na rovnakej úrovni ako zlatá mena. 3. „За подделку кредитныхь билетовь виновные подвергаются лишенію всехь правь состоянія и ссылке вь каторжную работу“ - Za falšovanie kreditných lístkov sú páchatelia pozbavení všetkých práv na majetok štátu, môžu byť odsúdení a deportovaní na nútené práce. Pod dekrétom je vyrazená hodnota bankovky: „ 5 ПЯТЬ РУБЛЕЙ 5“.

Na bankovke sa nachádzajú podpisy: М Шипов, Чихиржин.

Technické údaje:
  • Šírka bankovky99 mm
  • Dĺžka bankovky157 mm

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU