Platidlo papierové česko-slovenské v nominálnej hodnote 100 korún

Charakteristika
Československé platidlo v nominálnej hodnote 100 korún bolo vydané 10. januára 1931 v Prahe. Na lícnej strane platidla je vyobrazený orol, pod ním postava nahého chlapca, a portrét ženy, séria a číslo platidla Na 765342. Na rubovej strane je vyobrazený portrét T. G. Masaryka a hodnota platidla v slovenskom, nemeckom, maďarskom a ukrajinskom jazyku. Autor platidla: Max Švabinský.

Technické údaje:
  • Šírka platidla88 mm
  • Dĺžka platidla170 mm

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU