Platidlo papierové Slovenskej republiky 1939-1945, v nominálnej hodnote 1000 korún

Charakteristika
Platidlo Slovenskej republiky 1939-1945 v nominálnej hodnote 1000 korún slovenských bolo vydané 25. novembra 1940. Na lícnej strane platidla je vyobrazený kráľ Svätopluk s tromi synmi a medveďom, séria a číslo platidla 3L2 471192. Na rubovej strane sa uprostred ornamentu nachádza Slovenský štátny znak a hodnota platidla v slovenskom, nemeckom, maďarskom a ukrajinskom jazyku. Autor platidla: Štefan Bednár, Jindra Schmidt.

Technické údaje:
  • Šírka platidla90 mm
  • Dĺžka platidla192 mm

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU