Platidlo papierové ruské v nominálnej hodnote 1 rubeľ

Charakteristika
Ruské platidlo v nominálnej hodnote 1 rubeľ, sériové číslo HB – 459, s uvedeným rokom 1898 bolo na základe vyhlášky vydané až po roku 1915. V súlade s vyhláškou zo 6. decembra 1915 boli do obehu zaradené platidlá v hodnote 1 rubeľ, so zjednodušeným číslovaním a zjednodušenou sériou, ktorá sa skladala z dvoch písmen a jedno-, dvoj- alebo trojmiestnych číslic. Platidlá boli v obehu do roku 1922. Na platidle sa nachádzajú podpisy: М. Шипов, В. Протопопов.

Technické údaje:
  • Šírka platidla89 mm
  • Dĺžka platidla150 mm

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU