Platidlo papierové Slovenskej republiky 1939-1945, v nominálnej hodnote 50 korún

Charakteristika
Platidlo Slovenskej republiky 1939-1945 v nominálnej hodnote 50 korún bolo vydané 15. októbra 1940. Na lícnej strane platidla sú znázornené siluety dvoch žien v slovenských krojoch, séria a číslo platidla Ji 424588. Na rubovej strane je vyobrazený Oravský hrad a hodnota platidla v slovenskom, nemeckom, maďarskom a ukrajinskom jazyku. Autor platidla: Aurel Kailich.

Technické údaje:
  • Šírka platidla67 mm
  • Dĺžka platidla127 mm

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU