Minca Slovenskej republiky 1939-1945, v nominálnej hodnote 10 korún

Charakteristika
Pojem koruna ako mena (názov odvodený od korunovačnej koruny) sa na území súčasného Slovenska začala používať od roku 1892 za panovníka Františka Jozefa I, keď Rakúsko-Uhorská monarchia prešla na zlatý štandard. Po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku Československa sa začali používať československé koruny, avšak definitívna platnosť rakúsko-uhorských mincí bola zrušená v roku 1924 po dobudovaní československej sústavy drobných mincí. Medzivojnové korunové mince patrili po umeleckej stránke k najlepším v Európe. Mince boli zámerne ťažké, mali vzbudzovať dôveru a zdanie silnej meny, hoci ich skutočná hodnota bola len zlomkom hodnoty predvojnových mincí. Mince sa razili v obnovenej a modernizovanej mincovni v Kremnici. Po vzniku Slovenského štátu sa na základe zákona zo 4. apríla 1939 ako platidlo začali používať slovenské koruny (skratka Ks). Autormi mincí boli Anton Hám, Andrej Peter, Fraňo Štefunko, Ladislav Majerský, Gejza Angyal, Štefan Groš. Mince vyrazila kremnická mincovňa v nominálnych hodnotách 50 korún, 20 korún, 10 korún, 5 korún, 1 koruna, 50 halierov, 20 halierov, 10 halierov a 5 halierov. Ako posledná sa z týchto mincí do obehu dostala práve strieborná minca v hodnote 10 korún. Zaujímavé je, že razenie strieborných mincí v čase vojny si nemohol dovoliť žiaden európsky štát. Práve z tohto dôvodu bola koruna slovenská v tom čase veľmi obľúbenou menou a získala si prezývku dunajský dolár.

Minca obehová tzv. Slovenského štátu 1939 - 1945 v nominálnej hodnote 10 korún slovenských, dočasne platila aj po obnovení ČSR. Mince boli vyrazené v Kremnici v objeme 1 381 000 kusov, do obehu sa dostali v roku 1944. Platnosť mince od 10. 8. 1944 do 31. 12. 1947. Mince sú vyrobené zo zliatiny striebra a medi.

Na lícnej strane mince sa uprostred paprskov nachádza štátny znak tzv. Slovenského štátu, okolo ktorého je kruhový nápis „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a rok razby „1944“.

Na rubovej strane mince je vyobrazená hodnota platidla „ 10 Ks“ a uprostred postava kniežaťa Pribinu, stojaceho pri základnom kameni prvého kresťanského kostola na slovenskom území. V pozadí stoja bojovník nesúci meč a biskup držiaci miniatúru kaplnky bez kríža. V hornom oblúku je nápis: „PRIBINA 861 KNIEŽA SLOVENSKA“ a v dolnom oblúku sa nachádza hodnota platidla „DESAŤ KORÚN“.

Hrana mince je hladká. Na oboch stranách sa nachádza plochá obruba a perlovec.

Autor mince: akademický sochár Ladislav Majerský.

Technické údaje:
  • Priemer mince29 mm
  • Hmotnosť mince7 g
  • Hrúbka mince1,4 mm

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU