Lós sovietskej lotérie v hodnote 20 rubľov

Charakteristika
Lós sovietskej lotérie v nominálnej hodnote 20 rubľov, sériové číslo 009587, s uvedeným rokom 1942 bol súčasťou druhej peňažnej lotérie, ktorá bola spustená na príkaz vlády ZSSR od 25. júla 1942. V lotérii bolo 1 500 000 výhier vo výške 300 miliónov rubľov, a 49 500 výhier za tovar v celkovej hodnote 49 900 000 rubľov. Celý príjem z lotérie za tovar išiel do obranného fondu krajiny. Na zadnej strane lósu sa preto nachádzala pripomienka: „Môžete pomôcť frontu, tým, že sa zúčastníte v hotovostnej a odevnej lotérii“.

Technické údaje:
  • Šírka lósu83 mm
  • Dĺžka lósu125 mm

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU