Pištoľ československá armádna a policajná 7,65 mm ČZ vzor 1927

Charakteristika
7,65 mm československá armádna a policajná pištoľ ČZ vzor 27 bola vo svojej dobe označovaná aj ako mladšia sestra 9 mm československej armádnej pištole ČZ vzor 24, z ktorej v podstate aj konštrukčne vychádzala. V 30. – 40. rokoch 20. storočia sa jednalo o štandardnú služobnú zbraň československej polície, pričom po skončení druhej svetovej vojny boli tieto pištole zaradené aj do výzbroje československej armády.

Podnetom k skonštruovaniu tejto pištole bola požiadavka ministerstva vnútra vtedajšej Československej republiky na vytvorenie novej, domácej a jednotnej služobnej pištole určenej predovšetkým pre potreby polície, keďže tá doposiaľ používala celý rad rôznych typov pištolí zahraničných konštrukcií. Na základe tejto požiadavky prepracoval konštruktér zbrojovky v Strakoniciach František Myška štandardnú československú armádnu pištoľ ČZ vzor 24 z kalibru 9 mm na kaliber 7,65 mm Browning, ktorý bol pre policajné zložky viac vhodnejší než štandardný armádny kaliber. Zmena kalibru zbrane si v rámci novej pištole ČZ vzor 27 vyžiadala odstránenie uzamykania záveru, avšak aj napriek tomu mali obe pištole väčšinu komponentov rovnakých, keďže predstavitelia zbrojovky v Strakoniciach mali záujem vykonať len minimálne zmeny na výrobných zariadeniach, ktoré boli nastavené na sériovú výrobu pištolí ČZ vzor 24. Sériová výroba pištolí ČZ vzor 27 sa v Strakoniciach rozbehla v priebehu roku 1927, pričom do 15. marca 1939 bolo vyrobených necelých 200 000 kusov, ktoré boli postupne dodávané policajnému riaditeľstvu, jednotlivým policajným útvarom, a taktiež aj ozbrojeným zložkám ministerstva pôšt a telekomunikácií a ministerstva spravodlivosti. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava sa výroba pištolí ČZ vzor 27 nezastavila, ale práve naopak vďaka kvalite a spoľahlivosti týchto zbraní sa ich výroba oproti medzivojnovému obdobiu v zbrojovke v Strakoniciach ešte viac zintenzívnila, no tentokrát sa už vyrábali takmer výlučne pre potreby nemeckej armády (najmä Wehrmacht a Luftwaffe), v ktorej dostali označenie P27(t). Okrem nemeckej armády bola táto pištoľ čiastočne dodávaná aj pre potreby ďalších nemeckých ozbrojených zložiek, najmä pre políciu a Ríšske dráhy. Z dôvodu neustále sa zvyšujúcich strát jednotlivých zbraní súvisiacich s napadnutím Sovietskeho zväzu zvyšovalo Vrchné veliteľstvo pozemných síl (Oberkommando des Heeres) nemeckej armády tlak na rast produkcie jednotlivých zbrojárskych závodov. Výnimkou nebola v tomto prípade ani zbrojovka v Strakoniciach, ktorej produktivita dosiahla vrchol na prelome rokov 1942 – 1943, kedy sa v nej pre potreby nemeckej armády mesačne vyrobilo 15 000 kusov pištolí ČZ vzor 27. V celkovom súčte bolo v priebehu existencie Protektorátu Čechy a Morava pre nemeckú armádu a ostatné ozbrojené zložky vyrobených dovedna 454 921 kusov týchto pištolí, čo v povojnových hodnoteniach postavilo zbrojovku v Strakoniciach na popredné miesto medzi výrobcami krátkych palných zbraní pre potreby nemeckej armády na okupovaných územiach. Okrem štandardných pištoli ČZ vzor 27 bolo pre nemeckú armádu na základe objednávky zvláštneho stupňa (Sonderstufe) z novembra 1944 vyrobených do marca 1945 aj 4220 špeciálnych pištolí pod označením M 27 (modifikácia pištole ČZ vzor 27), ktorých hlaveň bola skonštruovaná podľa výkresov nemeckej firmy Arado. Tie boli postupne odosielané zo Strakoníc do ríšskych zbrojníc v Naumburgu, Ulme a Spandau, pričom prvých 1000 týchto pištolí opustilo fabriku až v januári 1945. Pištole ČZ vzor 27 vyrobené pre potreby nemeckej armády a ďalších ozbrojených zložiek boli na ľavej strane tela záveru v mieste nad spúšťovým mechanizmom označené kódom výrobcu „fnh“, modelom zbrane „Pistole Modell 27“ a kalibrom „Kal. 7,65“. Aj po skončení druhej svetovej vojny sa v zbrojovke v Strakoniciach naďalej pokračovalo vo výrobe pištolí ČZ vzor 27, a to až do roku 1951. Okrem polície bola časť tejto povojnovej produkcie dodávaná aj pre potreby československej armády, ktorá okrem toho prevzala do svojej výzbroje aj časť pištolí medzivojnovej produkcie, ktoré po zániku Protektorátu Čechy a Morava ostali na tomto území. V radoch polície slúžila táto pištoľ až do roku 1950, kedy bola postupne nahrádzaná pištoľami ČZ vzor 50, v radoch československej armády slúžila do roku 1952, kedy ju nahradila pištoľ ČZ vzor 52, ale napríklad v ozbrojených zložkách československej štátnej pošty slúžila až do polovice 80. rokov 20. storočia. Celková produkcia pištolí ČZ vzor 27, vrátané pištolí vyrobených v období existencie Protektorátu Čechy a Morava predstavuje 650 000 kusov. Pištoľ ČZ vzor 27 sa v období po skončení druhej svetovej vojny najmä vďaka svojej kvalite a spoľahlivosti stala taktiež mimoriadne žiadaným vývozným artiklom zbrojovky v Strakoniciach, pričom v roku 1949 bola postupne exportovaná do 28 krajín sveta. Najviac pištolí bolo vyvezených do Bolívie, Brazílie, Egypta, Indie, Kene, Pakistanu, Turecka, Veľkej Británie, Venezuely a do krajín Juhoafrickej oblasti. Ešte predtým bolo v decembri 1948 päť automatických verzií tejto pištole pod označením ČZ 247 zaslaných ako dar etiópskemu cisárovi Haile Selassiemu. Napokon v roku 1973 predala československá armáda prebytok pištolí ČZ vzor 27 v počte 5500 kusov do Švajčiarska za celkovú cenu pol milióna nemeckých mariek.

7,65 mm československá armádna a policajná pištoľ ČZ vzor 27 predstavovala z konštrukčného hľadiska poloautomatickú pištoľ s neuzamknutým dynamickým záverom a s drážkovaným napínacím kohútikom okrúhleho tvaru umiestneným v zadnej časti rámu zbrane. Táto pištoľ bola konštrukčne odvodená, a takmer úplne zhodná s jej predchodkyňou, armádnou pištoľou ČZ vzor 24, s ktorou mala zhodnú väčšinu súčiastok. Pištoľ ČZ vzor 27 dosahovala pri svojej celkovej dĺžke 190 mm hmotnosť 0,728 kg. Dĺžka samotnej hlavne predstavovala 129,4 mm a komorovaná bola pre náboj 7,65 mm Browning (.32 ACP), ktorý po výstrele dosahoval úsťovú rýchlosť 280 m/s s účinným dostrelom na vzdialenosť 50 – 60 metrov. Pištoľ bola zásobovaná prostredníctvom jednoradového schránkového zásobníka s kapacitou 8 nábojov. Zásobník sa vkladal do otvoru v rukoväti, ktorá bola obložená bakelitovými črienkami hnedej až tmavohnedej farby, ktoré tvorili jeden súvislý kus. Takmer celý povrch črienok rukoväte bol po oboch stranách pokrytý jemnou rybinou, pričom na každej strane bolo v ich vrchnej časti umiestnené štylizované logo výrobcu v tvare veľkého písmena „Č“, v ktorom bolo umiestnené veľké písmeno „Z“, pričom obe tieto písmena boli spoločne umiestnené v krúžku. Črienky boli s kovovou časťou rukoväte z oboch strán spojené prostredníctvom jednoduchej skrutky. Pre potreby policajných zložiek bola taktiež skonštruovaná aj drevená pažba, ktorá sa napájala na rybinu pažbičky a tvorila zároveň aj puzdro zbrane. Mieridlá pištole boli pevné, nepohyblivé a tvoril ich jednoduchý pevný cieľnik so stredovým výrezom a jednoduchá muška polkruhovitého tvaru. Posuvná, drážkovaná poistka zbrane bola umiestnená v ľavej vrchnej časti jej rukoväte v blízkosti spúšťového mechanizmu. Pod poistkou zbrane sa nachádzalo tlačidlo, ktoré slúžilo na uvoľnenie prázdneho zásobníka z jeho otvoru v rukoväti. Označenie modelu zbrane a jej kalibru bolo spravidla razené na ľavú stranu tela záveru nad spúšťovým mechanizmom. Výrobné číslo zbrane bolo spravidla razené na ľavej strane jej rámu v mieste nad poistkou a na pravej strane jej rámu v mieste pod ústim hlavne. Preberacie značenia zbrane boli spravidla razené na pravej strane jej rámu v mieste nad rukoväťou. K týmto pištoliam sa vyrábali taktiež aj špeciálne tlmiče zvuku výstrelu s priemerom 35 mm, ktoré mali dĺžku 172 mm pri hmotnosti 310 g.

7,65 mm československá armádna a policajná pištoľ ČZ vzor 27 patrila bezpochyby k najúspešnejším pištoliam československej produkcie vôbec. Táto zbraň vynikala nielen svojou kvalitou spracovania jednotlivých súčiastok, ale obľúbená bola aj vďaka svojej presnosti, spoľahlivosti a nenáročnosti na údržbu. Táto skutočnosť sa naplno prejavila v období existencie Protektorátu Čechy a Morava, kedy produkcia tejto pištole pre nemeckú armádu (v rokoch 1939 – 1945) viac ako dvojnásobne prekonala jej produkciu v medzivojnovom a povojnovom období dohromady.

Technicko-taktické údaje 7,65 mm československej armádnej a policajnej pištole ČZ vzor 27:
  • Kaliber7,65 mm
  • Náboj7,65 mm Browning
  • Dĺžka190 mm
  • Dĺžka samotnej hlavne129,4 mm
  • Výška124 mm
  • Hmotnosť bez zásobníka0,728 kg
  • Hmotnosť s prázdnym zásobníkom0,740 kg
  • Kapacita zásobníka8 nábojov
  • Úsťová rýchlosť strely280 m/s

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU