Pištoľ československá 5,6mm malokalibrová PAU 250mm

Charakteristika
Povrchové časti zbrane sú upravené čiernením, hlaveň kónusového tvaru na konci valcovito rozšírená, navrchu v drážke s priečne nastaviteľnou muškou, hlaveň uchytená na výklopnom čape na ráme, lúčik odnímateľný, zbraň nemá napínací kohútik ale napínaciu páku na konci s kladivkom, ktoré je po obvode zdrsnené rybinou, jazyk spúšte zdrsnený rebrovaním, z ľavej strany na ráme je tlačidlo záverovej poistky, po jej stlačení sa uvoľní sklopná hlaveň, nad záverovou poistkou je umiestnený pevný cieľnik.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU