Revolver Nagant vzor 1895/30 pre dôstojníkov

Charakteristika
Belgická firma Nagant sa tešila dobrej spolupráci s ruskou armádou už od čias spolupráce na vojenskej puške M 1891 (Mosin-Nagant). Vďaka tejto spolupráci prijali Rusi v roku 1895 Nagantov sedemranový revolver s pevným rámom a prisunovacím valcom. Prvé zbrane obdržali dôstojníci a starší poddôstojníci. Po zahájení výroby v tulskej továrni roku 1899 prestala výroba v Belgicku. Zbrane vyrábané v Rusku pred revolúciou roku 1917 boli takmer všetky jednočinné. Výroba pokračovala až do roku 1945. Revolver vďaka svojej spoľahlivosti získal veľkú popularitu. Revolver Nagant vzor 1895 – má uzavretý, nedeliteľný rám, jednotlivé vyhadzovanie nábojníc, vyhadzovač sa zasúva do osy valca. Hlavnou zvláštnosťou revolveru je že sa valec v momente výstrelu prisúva a pritláča k hlavni, čim sa zamedzuje neželanému úniku prachových plynov (zaisťuje spoľahlivé utesnenie nábojového valca s hlavňou). V cárskej armáde existovali dva druhy revolveru Nagant - s dvojčinným a jednočinným bicím a spúšťovým ústrojenstvom. Prvé boli označované ako revolvery dôstojníckeho vzoru, druhé – pre mužstvo. Vytvorenie vzoru pre mužstvo nebolo ničím iným, než umelé zníženie kvality revolveru, a to kvôli názoru, že dávať radovým vojakom rýchlopalnú zbraň nie je účelné, pretože mohlo viesť k prílišnej spotrebe nábojov. Preto do revolveru, zostrojeného pre streľbu spúšťovým napínaním, bola pridaná súčiastka, ktorá streľbe týmto spôsobom bránila. Do Červenej armády bol zavedený len vzor so spúšťovým napínaním. Revolver počas svojej služby prakticky neprekonal žiadnu dôležitú modifikáciu. Upravili sa len mieridlá, zárez cieľnika sa miesto trojuholníka stal poloblúkom a muška získala trochu iný tvar. TTD: kaliber 7,62mm, celková dĺžka 234mm, hmotnosť 750g, počet nábojov v zásobníku sedemkomorový valec, výrobca: L. Nagant & Co., Liége a Cárska ruská zbrojovka Tula. Bola vo výzbroji vojenských jednotiek, taktiež ako terčová zbraň.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU