Pištoľ Roth-Steyr vzor 1912

Charakteristika
Rakúsko-uhorská armáda ju zaviedla do výzbroje ako vzor 1912, taktiež armáda v Rumunsku, Poľsku, Chile. Rakúska armáda používala pištole Steyr vz.12 do roku 1938, potom ju prevzala do svojej výzbroje nemecká armáda. Časť z nich bola prerobená na náboje 9mm Parabellum, namiesto obvyklých nábojov 9mm Steyr. Pištole Steyr model 1911/12 fungovali na princípe krátkeho záklzu hlavne. Uzamknutie záveru zaisťovala hlaveň otočná okolo svojej osy. Zbraň nemá samostatný zásobník, miesto neho je v rukoväti pevná nábojová schránka. Pri nabíjaní sa záver pištole stiahne do zadnej polohy a do zvláštneho výrezu na vrchnej časti záveru sa zasunie páska s nábojmi. Stlačením horného náboja sa obsah pásky zasunie do nábojovej schránky.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU