Diaľkomer prieskumný laserový LPR-1

Charakteristika
Prieskumný laserový diaľkomer LPR-1 je určený k zisťovaniu súradníc pozemných cieľov, pozemných a vzdušných výbuchov. Ďalej umožňuje: určenie polárnych súradníc, prevádzať polárne súradnice na pravouhlé, určiť súradnice stanovišťa diaľkomeru podľa známych súradníc orientačného bodu, orientáciu podľa svetových strán

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU