Prístroj fotografický FLEXARET IIa

Charakteristika
Prístroj fotografický FLEXARET II a je zrkadlová fotografická komora s dvoma objektívmi pre 12 snímok rozmerov 6x6. Prístroj je vhodný pre amatérske a profesionálne fotografovanie ( umelecká, krajinkárska fotografia, technická, vedecká ).

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU