Stereoskop mostíkový vz.48

Charakteristika
Stereoskop je určený k priestorovému pozorovaniu terénu, zákopov, tankov atď. na leteckých snímkach, ktoré tvoria stereoskopickú dvojicu. Stereoskop umožňuje oddelené pozorovanie ľavým a pravým okom, ako aj zväčšenie fotografického obrazu.Stereoskopické vyhodnocovanie umožňujepodrobnejšie rozpoznávať väčšie terénne tvary a celý rad taktických objektov, akými sú pozorovateľne, rádiochemické prostriedky a podobne.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU