Ďalekohľad nočný BN-1 (1PN 33B)

Charakteristika
Ďalekohľad nočný BN-1 (1PN 33B) slúži k pozorovaniu bojiska v noci. Diaľka viditeľnosti nočným ďalekohľadom je závislá na úrovni úbytkového žiarenia nočnej oblohy, priepustnosti atmosféry, charakteru pozorovaných terénnych predmetov a na kontraste predmetov s pozadím.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU