Ďalekohľad tankový zameriavací TŠ2B - 22

Charakteristika
Tankový zameriavací ďalekohľad TŠ2B - 22, výrobné číslo C 19014 je určený pre 100 mm tankový kanón D10-T2S tanku T-55 k zameriavaniu na pevné a pohyblivé ciele, k stanoveniu opravy streľby, k určeniu diaľky cieľa a k pozorovaniu bojiska. Ďalekohľad umožňuje mierenú streľbu do vzdialenosti 6 800 m. Oproti tankovému zameriavaciemu ďalekohľadu TŠ2B-32 alebo TŠ2B-32P sa líši ohniskovou doštičkou.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU