Logaritmické počítadlo kruhové

Charakteristika
Logaritmické počítadlo kruhové je určené pre vojenské účely k rýchlemu vykonávaniu početných úkonov pri zisťovaní prvkov streľby. S počítadlom je možné: násobiť a deliť čísla i funkcie (sin, cos, tg), zisťovať hodnotu funkcií, zisťovať uhol pre danú hodnotu funkcie, kontrolovať výpočty vykonané logaritmicky , výpočet topografických prvkov streľby, výpočet pozorovacej diaľky pomocou krátkej základne

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU