Diaľkomer OEM-2

Charakteristika
Diaľkomer OEM-2 je stereoskopický prístroj zo zabudovaným prevádzačom súradníc. Diaľka sa meria navedením meracích značiek, ktoré sú premietané do zorného poľa, do vertikálnej roviny preloženej cieľom. Diaľkomer sa používa u delostreleckých jednotiek a útvaroch k meraniu diaľky, cieľov a výbuchov striel pri zastreľovaní, k pozorovaniu bojiska, indikácii infrasvetlometov a k určovaniu súradníc cieľov, vlastného stanoviska a prvkov bojovej zostavy. Taktiež sa používa k orientácii do severu magnetického a kilometrového, k zisťovaniu polárnych a pravouhlých súradníc a k meraniu magnetického azimutu.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU