Magnola 13x18

Charakteristika
Fotografický prístroj Magnola 13x18 je profesionálny sklopný fotoaparát, ktorý sa začal vyrábať v roku 1949 v bývalej Československej republike, vo výrobnom podniku Meopta Přerov. Fotografický prístroj Magnola 13x18 je profesionálny sklopný fotoaparát pre veľké negatívy 13x18 cm, ktorý je vhodný pre všetky druhy prác ( umelecká, krajinkárska fotografia, technická, vedecká, lekárska snímka atď.).

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU