Prístroj inhalačný elektrický

Charakteristika
Elektrický inhalačný prístroj kovový, chrómovaný s kovovým nadstavcom na sklenenú nádobku a sklenenú trubičku. Určený na liečbu dýchacích ciest pomocou vdychovania výparov.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU