Prístroj kriesiaci SPIRETA - V

Charakteristika
Kriesiaci prístroj SPIRETA – V je určený na poskytovanie krátkodobej umelej pľúcnej ventilácie vnútornou metódou raneným a zasiahnutým do doby obnovenia spontánneho dýchania. Zabezpečuje tiež liečbu vzduchom obohateným kyslíkom a umožňuje aj odstránenie sekrétu odsávacím zariadením z dýchacích ciest v poľných podmienkach na tých etapách zdravotníckej služby, kde je zaradený lekár.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU