Lekárnička automobilová A vzor 80

Charakteristika
Lekárnička A vzor 80 je určená na poskytnutie prvej pomoci posádke automobilu formou svojpomoci a vzájomnej pomoci.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU