Sterilizátor elektrický varný so stojanom typ 17D1

Charakteristika
Sterilizátor, varný, elektrický typ 17D1 s ohrievacou časťou, sterilizačnou časťou, vrchnákom a kovovým skladacím podstavcom. Výrobca PREMA.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU