Brašna PCHB protichemická vzor 60 P

Charakteristika
Brašna protichemická PCHB vzor 60P je určená na odmorenie osôb a osobného výstroja a výzbroje zasiahnutých otravnými látkami. Materiál je uložený v drevenom špeciálnom obale. Množstvo materiálu je prepočítané na odmorenie desiatich osôb. Vonkajší obal je prispôsobený na prenášanie v ruke alebo na ramene. Uzatváracie veko je skonštruované tak, že po jeho odklopení plní funkciu stolíka, na ktorom je možné rozložiť potrebné predmety. Výrobné číslo súpravy je 63061164, dátum výroby 24.09.1963, výrobca Léčiva Praha n. p. Dolní Měcholupy 130, prevádzka Hořátev u Nymburka, rozmery vonkajšieho obalu: 365 x 180 x 245mm, celková hmotnosť 6,5kg.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU