Lekárnička automobilová A vzor 80

Charakteristika
Lekárnička A vzor 80 je určená na poskytnutie prvej pomoci posádke automobilu formou svojpomoci a vzájomnej pomoci. Materiálne vybavenie je uložené v plechovej škatuli s rozmermi 158x132x80mm. Lekárnička obsahuje: PERO JODISOL 1ks (na dezinfekciu rany), náplasť 9ks (na ošetrenie drobných poranení), obväzy rôzne 4ks (na prekrytie rán a zhotovenie tlakového obväzu), trojrohá šatka 2ks (k znehybneniu hornej končatiny pri poranení a k pripevnení dlahy pri zlomeninách), škrtiace gumové ovínadlo 1ks (k zastaveniu krvácania), gáza hydrofilná 20cm x 2m 2ks (k prekrytiu rán a popálenín), resuscitačné rúško 1ks (na dýchanie z úst do úst), rúško z PVC 20x20cm 1ks (na prekrytie pri poranení hrudníka) svutin 1 ks (vrstvený nepriľnavý obväz na prekrytie rán).

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU