Prístroj narkotizačný NMPv

Charakteristika
Narkotizačný prístroj NMP –V je určený na inhalačnú anestéziu parami diethyléteru a halotanu v zmesi so vzduchom, s kyslíkom alebo s kyslíkom v zmesi s oxidom dusným. Narkotizačný prístroj NMP –V je zložený z : éterového odparovača s nádobou na éter, dávkovača kvapalného halotanu, rotačných meračov prietoku na kyslík a kysličník dusný, dýchacích ventilov, dýchacích vakov, pohlcovača oxidu uhličitého, prívodných hadíc, dýchacích masiek, armatúr, redukčných ventilov, príslušenstva a zo skladacej trojnožky.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU