Prístroj narkotizačný N-HM

Charakteristika
Prístroj narkotizačný N-HM je určený na podávanie inhalačnej anestézie polo otvoreným spôsobom halotanovými a metoxyfluránovými parami v zmesi so vzduchom alebo s kyslíkom vo voľne nastaviteľnom pomere.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU