Prístroj inhalačný

Charakteristika
Súprava inhalačná - inhalátor - určený na liečbu dýchacích ciest pomocou vdychovania výparov.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU