Balíček prvej pomoci U.S GOV´T Carlisle model z 2. svetovej vojny

Charakteristika
Americká armáda používala tzv. balíčky, alebo krabičky prvej pomoci už od roku 1906. Boli balené vo vzduchotesnom mosadznom obale. Dané balenie malo zabezpečiť ochranu sterilného obväzu proti kontaminácii plynovým útokom. Balenie sa otváralo ako konzerva – zatiahnutím za poistku – tzv. D-ring (D-prstenec). Krabička sa otvorila na dve polovičky a vo vnútri skrývala trojdielny obsah: 2 rôzne sterilné obväzy a k nim prislúchajúce zatváracie špendlíky.

Prvé obaly obväzov Carlisle Bandage boli vyrábané z lisovanej mosadze a mali štvorcový tvar. Tieto prvé verzie neobsahovali Sulfanilamid, ktorý sa zaradzoval až od roku 1941. Krabička bola natretá olivovou farbou – „Olive drab“. V roku 1940 bolo objednaných vládou USA 2 milióny balení, ktoré mali byť dodané do roku 1942. Mosadzné balenia začali byť kvôli nedostatku surovín nevhodné. Od marca r. 1941 sa začali vyrábať obaly z medi, avšak tá bola do konca roka vzácnejšia ako mosadz. Iným riešením bolo využitie ocele, či cínu pri lisovaní krabičiek.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU