Kniha : Wie die Ostmark ihre Befreiung erlebte. Adolf Hitler und sein Weg zu Grossdeutschland.

Charakteristika
Kniha: Wie die Ostmark ihre Befreiung erlebte. Adolf Hitler und sein Weg zu Grossdeutschland - fotokniha mapujúca život Adolfa Hitlera od jeho narodenia do udalostí roku 1938. Kniha, tzv. Zigarettenbildenalbum, je doplnená o množstvo čierno-bielych fotografií.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU