Kronika Vojenskej politickej akadémie Klementa Gottwalda

Charakteristika
Pamätná kniha Vojenskej politickej akadémie Klementa Gottwalda z rokov 1972 – 1983 - zachytávala dôležité udalosti zo života a činnosti Vojenskej politickej akadémie Klementa Gottwalda písomne i obrazom.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU