Pamätnica obrazová - Slovenské národné povstanie

Charakteristika
Pamätnica obrazová - Slovenské národné povstanie - obrazový dokument v časopisovom formáte. Zachytáva prostredníctvom fotografií doplnenými rôznymi dokumentmi a popismi dôležité udalosti Slovenského národného povstania. Je značne poškodená, predná obálka ošúchaná, v mieste spoja na niekoľkých miestach roztrhnutá.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU