Pohľadnica: Ťažká delostrelecká batéria v palebnom postavení

Charakteristika
Pohľadnica: Ťažká delostrelecká batéria v palebnom postavení - z edície pohľadníc Úradných (Oficiálnych) pohľadníc Červeného kríža, Úradu pre vojenskú starostlivosť, Vojnovej pomocnej úradovne, ktoré vydávalo K. u. k. Ministerium für Landesverteidigung.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU