Karabína nemecká Mauser 98k

Charakteristika
Opakovaciu karabínu uzamykanú valcovým otáčavým posuvným záverom s dvoma symetrickými ozubmi a pevným zásobovacím zariadením na 5 nábojov umiestneným v strednej časti pažby vyrobila firma Waffenwerke Brünn A.G. (Zbrojovka Brno závod Brno). Na karabínu je možné namontovať 30mm puškové garanátomety MP 43/1 alebo MP 44.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU