Puška vzduchová československá vzor 47

Charakteristika
Československá armádna vzduchovka vz. 47 - konštrukčne vychádza zo vzoru 35. Konštruktérom zbrane bol František Myška.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU