Puška japonská Arisaka Model 38 (1905)

Charakteristika
Puška ARISAKA model 38 bola do výzbroje japonskej cisárskej armády zavedená v roku 1905. Puška tvorila výzbroj všetkých japonských ozbrojených zložiek a exportovala sa aj do Thajska.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU