Puška americká Garand M1

Charakteristika
Dňa 9.1.1936 bola do výzbroje armády USA zavedená samonabíjacia puška konštruktéra Johna Cantiusa Garanda pod označením „U. S. Rifle ,Caliber .30, M1. V priebehu 30. rokov 20. storočia sa od pôvodného označenia upustilo a zbraň dostala označenie M1 GARAND.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU