7,62 mm útočná puška AKS

Charakteristika
Zbraň sa označovala ako automat Kalašnikova. Vychádza zo základného modelu AK-47, ktorý zostrojil sovietsky konštruktér M. T. Kalašnikov v druhej polovici 40. rokov 20. storočia. Existovala verzia s pevnou drevenou pažbou alebo s kovovou sklopnou opierkou. Zbraň pracovala na princípe využitia energie prachových plynov, odvádzaných kanálikom z vývrtu hlavne. Umožňovala streľbu jednotlivými ranami alebo dávkami. Konštruovaná bola na sovietsky náboj vz. 43, tzn. 7,62 x 39 mm.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU