7,62 mm československý „Samopal“ vzor 58 P

Charakteristika
Československý samopal vzor 58P je automatická zbraň jednotlivca určená k ničeniu živej sily streľbou, bodákom alebo pažbou. Konštruovaná bola pre sovietsky náboj vzor 43, tzn. 7,62 x 39 mm. Ku svojej činnosti využíva impulz prachových plynov odvádzaných z vývrtu hlavne šikmým plynovým kanálikom do plynového zariadenia nad hlavňou. Podľa technickej špecifikácie predstavuje z konštrukčného hľadiska automatickú útočnú pušku. Konštruktérom zbrane bol Jiří Čermák. Do výzbroje Československej ľudovej armády bol zavedený koncom 50. rokov 20. storočia. Dlhé obdobie tvoril osobnú zbraň jednotlivca a po rozdelení Československa zotrval naďalej aj vo výzbroji nástupníckych armád.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU