Americký samopal Thompson M1

Charakteristika
Verzia určená pre masovú výrobu, kde sa predcízne vyhotovenie ako u predchádzajúcich modeloch javilo ako nevýhodné. Materiálne a technologicky náročná zbraň bola v roku 1942 zjednodušená a v masovej vojnovej výrobe sa objavila ako model M1. Uvedená verzia mala neuzamknutý záver a napínaciu páku na pravej strane. Tvorcom pôvodnej zbrane bol americký generál John T. Tompson, ktorý zbraň zostrojil na základe mechanizmu patentu Johna Blisha. Konštruovaný bol pre náboj .45 ACP.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU