7,62 mm československý samopal 24

Charakteristika
Uvedený typ je samočinná zbraň jednotlivca určená na boj z blízka, schopná strieľať jednotlivými ranami (pri polovičnom stlačení spúšte), prípadne krátkymi a dlhými dávkami pištoľovými nábojmi. Konštruktérom zbrane bol Jaroslav Holeček. Vznikol z predchádzajúceho 9 mm typu Samopalu 23/25 po unifikácii na sovietsky náboj 7,62 x 25 mm Tokarev. Výroba prebiehala v závode Česká zbrojovka v Uherskom Brode. Do výzbroje Československej armády bol zavedený v prvej polovici 50. rokov a na niektorých útvaroch sa vo výzbroji udržal až do polovice 70. rokov 20. storočia.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU