7,92 mm útočná puška StG 44

Charakteristika
Označovala sa aj ako Sturmgewehr 44 (Stg-44). Konštruktérom zbrane bol Hugo Schmeisser. Navrhnutá bola v roku 1942 a o rok neskôr zavedená do sériovej výroby. V tom čase bola označená ako MP 43. V roku 1944 zbraň premenovali na MP 44. Po požiadavke na zvýšenie počtu zbraní a ich zaradeniu do výzbroje vo väčších počtoch dostala zbraň označenie Sturmgewehr 44. Vo svojej dobe predstavovala unikátne riešenie a možnosti využitia ako samopal, puška alebo ľahký guľomet. Konštruovaná bola na skrátený puškový náboj 7,92 x 33 mm Kurz. Ako koristná zbraň sa využívala aj v povojnovej čs. armáde.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU