45 mm protitankový kanón vz. 42

Charakteristika
45 mm protitankový kanón vz. 42 je ťahané delo so sklznou hlavňou, klinovým zvislým záverom s poloautomatikou, brzdovratným ústrojenstvom a rozovieracími lafetovými ramenami. Na vedenie priamej streľby sa používal sovietsky optický zameriavač PP 1-3, PP 9-3 a od roku 1948 aj československý zameriavač pre priamu streľbu vzor 47d. Protitankový kanón (PTK) vz. 42 bol určený na boj s ľahkými i strednými tankami a samohybnými delami protivníka do vzdialenosti 500 m. Okrem toho bol určený na ničenie a umlčovanie pechotných palebných prostriedkov a na ničenie nekrytej živej sily. Kanón sa používal predovšetkým na vedenie paľby z odkrytých palebných postavení. Na streľbu so 45 mm PTK vz. 42 sa používal jednotný protipancierový náboj UBR-243, podkalibrový náboj UBR-243P, náboj nárazový trieštivý UO-243 a náboj kartáčový UŠ-243. Kanón od roku 1944 tvoril časť protitankovej delostreleckej výzbroje čs. vojenských jednotiek v Sovietskom zväze. V polovici mája 1945 boli 45 mm PTK vz. 42 v počte 12 kusov prijaté do výzbroje čs. armády. Od roku 1946 do roku 1949 bolo dovezených zo Sovietskeho zväzu celkom 171 kusov 45 mm PTK vz. 42. Po zavedení 57 mm PTK vz. 43 bolo v roku 1954 všetkých 171 kusov 45 mm PTK vz. 42 stiahnutých z výzbroje. Tie boli po generálnych opravách uložené v skladoch nedotknuteľných zásob. Definitívne boli 45 mm PTK vz. 42 vyradený z výzbroje ČSĽA koncom 50-tych rokov 20. storočia.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU