30 mm protilietadlový dvojkanón vz. 53/59

Charakteristika
30 mm protilietadlový dvojkanón vz. 53/59 je dvojhlavňová, automatická zbraň, so záklznými hlavňami a uzamknutými závermi, umiestnená na korbe terénneho pancierovaného vozidla PRAGA V3S. Dvojkanón je určený k streľbe na vzdušné ciele, letiace rýchlosťou do 1 000 km/hod (280 m/s) v prízemných a malých výškach. Taktiež ho bolo možné použiť na ničenie osvetľovacích bômb, vzdušných výsadkov, na streľbu na pozemné ciele, obrnené transportéry, ľahké tanky a samohybné delá. Vývoj lafetovaného protilietadlového dvojkanónu na pancierové vozidlo V3S pod krycím označením „JAŠTERKA“ začal v polovici roku 1957. Prvý prototyp so zásobníkom na 50 nábojov bol vyrobený v októbri 1957 v Přelouči. Skúšky prototypu boli vykonané v novembri 1957, s vyhovujúcim výsledkom. V mesiacoch september až október 1958 bol prototyp skúšaný v bývalom Sovietskom zväze. Výsledky týchto skúšok boli vyhovujúce. Koncom roku 1958 bolo rozhodnuté o zavedení dvojkanóna do výzbroje ČSĽA, pod označením 30 mm PldvK vzor 53/59. Výrobu PldvK vz. 53/59 spočiatku zabezpečovali Letecké opravovne Olomouc a od polovice roku 1959 Strojárne 9. mája v Trenčíne - Kubrej. Celkom ČSĽA prevzala okolo 900 kusov 30 mm PldvK vzor 53/59. Začiatkom 90-tych rokov 20. storočia prijalo velenie čs. armády rozhodnutie o ich postupnom vyraďovaní z výzbroje V januári 1993 v rámci delenia bývalej čs. armády prevzala stanovený počet PldvK vz. 53/59 do svojej výzbroje i Armáda SR.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU